Nieuw Israelietisch Weekblad en YubiKey

Omschrijving

Koninklijke BDU Uitgeverijen heeft een aantal tijdschriften die oorspronkelijk alleen op papier verschenen, maar sinds kort krijgen abonnees naast hun papieren versie ook een digitale versie in pdf. Zo ook van haar uitgave NIW logoNieuw Israelietisch Weekblad. Deze pdf’s gingen een eigen leven leiden, en kosten zelfs abonnees. Door de pdf’s om te zetten in swf-bestanden en YubiKey te gebruiken als extra veilige 2-factor authenticatie middel, krijgen alleen nog geauthoriseerde abonnees toegang tot niet meer vrijelijk te gebruiken bestanden.

NIW inlogscherm

Specificaties

Authenticatie server
Yubico's YubiCloud dienst
YubiKey mode
Fabriekstandaard YubiKey OTP in slot 1
Gebruikers
Initieel 100 gebruikers; verwacht meerdere honderd gebruikers
Personalisatie
Logo opdruk NIW op witte Keys
Implementatie
In huis; Wordpress site/frontend + open source YubiKey componenten
Status
Operationeel sinds augustus 2011; verdere uitrol gaande
Meer info
Nieuw Israelietisch Weekblad website