SchoolDataBeheer en YubiKey

Omschrijving

Cis Websolutions logoCIS-Websolutions ontwikkelt webapplicaties en websites zoals de SchoolDataBeheer applicatie in opdracht van Schooldatabeheer logoOrthoventief. SchoolDataBeheer, het digitale ortho leerlingvolgsysteem, is volledig gebouwd op basis van ervaringen binnen het cluster 4 onderwijs voor kinderen met een (gedrags)stoornis. Aangeboden als managed service / cloud via web browser interface waarbij tijdens het inloggen de YubiKey wordt gebruikt als extra veilige 2-factor authenticatie middel, zodat toegang alleen mogelijk is voor daartoe geauthoriseerde personen.

SchoolDataBeheer inlogscherm

Specificaties

Authenticatie server
Yubico's YubiCloud dienst
YubiKey mode
Fabriekstandaard YubiKey OTP in slot 1
Gebruikers
Momenteel een 300 gebruikers en groeiende
Personalisatie
Geen; blanco zwarte Keys
Implementatie
In huis; custom PHP site/frontend + open source YubiKey componenten
Status
Operationeel sinds 2008
Meer info
Orthoventief website en CIS-Websolutions website